Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUBLICACIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

Consultable al tauler electrònic del web del Consell Comarcal del Pla d'Urgell

DIVENDRES 08 OCTUBRE 2021

Al següent enllaç, podeu consultar la relació d'ajuts individuals de menjador per al proper curs escolar 2021-2022. L'acte de resolució de l'ajut esgota la via administrativa. D'acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei 29/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar del següent de la publicació de la resolució.