Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aclariments en relació amb el pagament de quotes durant la crisi sanitària

Quan puc reclamar i com si el servei ha quedat suspès pel tancament temporal de l'empresa

Foto: M.P.
Foto: M.P.

DIJOUS 02 ABRIL 2020

Un dels drets bàsics dels consumidors i usuaris és la protecció dels interessos econòmics i socials. Per aquest motiu, el Govern, en virtut de la declaració de l’estat d’alarma des del dia 15 de març de 2020, ha aplicat unes mesures que afecten directament a les persones consumidores. En relació amb les quotes dels clubs i entitats esportives amb o sense ànim de lucre i, més concretament, si aquestes quotes estan afectades pel que preveu la normativa general de Consum sobre el dret a la devolució dels imports pagats en cas que no es prestin els serveis, us informem que: 

  • Les quotes socials abonades a entitats culturals i esportives sense finalitat de lucre, legalment creades i inscrites, no generen dret a devolució.
  • Els serveis que es paguen per quotes (cursos, gimnasos, etc.) en empreses amb ànim de lucre, cal tenir en compte que si aquestes empreses deixen de prestar un servei per tancament temporal de l'empresa a causa de força major és a dir, ordres o instruccions del Govern, com és el cas actual, l’usuari té dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes, en funció del temps que hagi estat sense servei per causa del tancament. També pot acceptar altres compensacions, com ara serveis addicionals (monitor personal, ampliació d’horari, etc.) o descomptes.
  • L'Agència Catalana del Consum aconsella reclamar a l'empresa amb la qual s’ha contractat el servei sempre de manera que en quedi constància (full oficial de reclamacions, bústia de reclamacions en línia de l'empresa, correu electrònic, etc.). Si en el termini d'un mes l’empresa no respon o no s’arriba a un acord, es pot presentar una reclamació en el servei públic de consum del municipi o comarca, en aquest cas a l’Oficina d’Atenció al Consumidor del Consell Comarcal del Pla d’Urgell o amb el formulari web de l’Agència Catalana del Consum. Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, es pot recórrer a la via judicial.