Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ajuts individuals de menjador curs 2024/2025

Les dates de presentació de sol·licituds són del 6 de juny al 4 de juliol de 2024 ambdós inclosos.

Formulari de sol·licitud
Sol·licitud
Bases dels ajuts

Per a tramitar per internet
Cal un servei d'identificació digital reconegut: idCAT Mòbil, certificat digitalCl@ve.

Per a tramitar presencialment
Es pot presentar presencialment al Consell Comarcal del Pla d’Urgell o bé als ajuntaments dels municipis durant els dies on hi hagi organitzats els punts d’atenció i informació per les beques.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Punt d’atenció i informació a les famílies

Requisits previs
Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar, l’alumnat que reuneixi els requisits següents:
a) Estar matriculat en centres educatius del Pla Urgell sostinguts amb fons públics i, més concretament, en els cursos:
1. segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat,
2. qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
b) No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït
c) No estar en acolliment residencial
d) Fer ús del servei de menjador.
Excepcionalment, l’alumnat amb escolarització compartida podrà tenir dos ajuts, els quals, en conjunt, no podran superar el nombre dies lectius totals del curs escolar.
Per obtenir la condició de beneficiari cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en base al reglament de subvencions.