Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges en la declaració de la renta

Coneix les tres noves deduccions temporals per les quantitats invertides en obres de rehabilitació que permetin assolir millores de l’eficiència energètica.

Deducció per obres per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració


En quins habitatges pots realitzar les obres?
En el teu habitatge habitual o en qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest cas, la lloguis abans de 31 de desembre de 2025.
No podràs aplicar la deducció per la part de l'obra que realitzis en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l'habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

En quin període impositiu has d'aplicar la deducció?
En aquell en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emesa després de les obres. En qualsevol cas, el certificat haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2025.

Quin termini tens per realitzar les obres?
Des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

Quines obres donen dret a la deducció?
Aquelles que permetin reduir la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge en com a mínim un 7%.

Hauràs d'acreditar-ho amb un certificat d'eficiència energètica de l'habitatge emès pel tècnic competent abans de l'inici de les obres, (a aquests efectes serà vàlid l'emès com a màxim en els dos anys anteriors a l'inici de les obres) i, al final de les mateixes.

Quin és la base i el percentatge de la deducció?

La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 amb un màxim de 5.000 €.

El percentatge de deducció és el 20%.

 


Deducció per obres per a la millora en el consum d’energia primària no renovable


En quins habitatges pots realitzar les obres?
En el teu habitatge habitual o en qualsevol altra de la teva titularitat que tinguis arrendada per a ús com a habitatge o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest cas, la lloguis abans de 31 de desembre de 2025.
No podràs aplicar la deducció per la part de l'obra que realitzis en places de garatge, trasters, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs, ni en la part de l'habitatge que estigui afecta a una activitat econòmica.

En quin període impositiu has d'aplicar la deducció?
En aquell en el que s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emesa després de les obres. En qualsevol cas, el certificat haurà de ser expedit abans d'1 de gener de 2025.

Quin termini tens per realitzar les obres?
Des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024.

Quines obres donen dret a la deducció?

Aquelles que permetin reduir en com a mínim un 30% l'indicador de consum d'energia primària no renovable o bé, aconsegueixin una millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe energètica «A» o «B», en la mateixa escala de qualificació.

Per acreditar-ho hauràs de disposar d'un certificat d'eficiència energètica de l'habitatge emès pel tècnic competent abans de l'inici de les obres (a aquests efectes, serà vàlid l'emès com a màxim en els dos anys anteriors a l'inici de les obres) i, al final de les mateixes.

Quin és la base i el percentatge de la deducció?

La base de la deducció són les quantitats satisfetes per les obres realitzades des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2024 amb un màxim de 7.500 €.

El percentatge de deducció és el 40%.

Deducció per obres de rehabilitació energètica


En quina edificació es pot realitzar les obres?
En els habitatges, places de garatge i trasters que siguin de la teva propietat i que es trobin en edificis d’ús predominant residencial.
No dona dret a la deducció la part de l’habitatge que estigui afecta a activitats econòmiques.
Què es considera obres de rehabilitació energètica de l’edifici?
Aquelles que permetin reduir el consum d’energia primària no renovable, en un 30 per cent com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica “A” o “B”, en la mateixa escala de qualificació.

Per acreditar-ho hauràs de disposar d’un certificat d'eficiència energètica de l’edifici en el que es trobi l’habitatge emès pel tècnic competent abans de l’inici de les obres (a aquests efectes serà vàlid l’emès com a màxim en els dos anys anteriors a l’inici de les obres) i, al final de les mateixes.

Quin termini tens per realitzar les obres?
Des del 6 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2025.

En quin període impositiu pots aplicar la deducció?

El 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 essent necessari per poder aplicar la deducció que s’hagi expedit el certificat d’eficiència energètica emesa després de les obres.

En qualsevol cas, el certificat haurà de ser expedit abans de l’1 de gener de 2026.

Quin és la base i el percentatge de la deducció?

-        Quan s’hagi expedit el certificat durant el període impositiu:

Les quantitats satisfetes des del 6 d’octubre de 2021 fins a la finalització del període impositiu amb un màxim de 5.000 €.

-        Quan el certificat s’hagués expedit en un període impositiu anterior:

Les quantitats satisfetes l’any amb un màxim de 5.000 €.

 

Les quantitats satisfetes no deduïdes per exercir la base màxima anual podràs deduir-les, amb el mateix límit (5.000 €), en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir 15.000 €.

Quan les obres es realitzin per una comunitat de propietaris la base de la deducció per a cada propietari vindrà determinada pel resultat d’aplicar a les quantitats satisfetes per la comunitat el coeficient de participació que correspongui a cadascun dels propietaris.

El percentatge de deducció és el 60%.