Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions Energia Renovable Tèrmica

Implantació de sistemes tèrmics renovables

Es dirigeix a persones físiques, autònoms, CCPP, ens locals i empreses de serveis energètics.

Subvenciona instal·lacions de climatització i ACS en habitatges mitjançant renovables tèrmiques; solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia (excepte aire-aire)

Quantia

Sector Residencial

Actuacions

Mòdul [Ajut (€/kW)]

Valor de l’ajut màxim

Instal·lacions d’aerotèrmia aire-aigua per climatització i/o ACS

500

3.000

Instal·lació solar tèrmica (P > 400 kW)

450

550

Instal·lació solar tèrmica (100 kW< P ≤ 400 kW)

600

780

Instal·lació solar tèrmica (50 kW< P ≤ 100 kW)

750

900

Instal·lació solar tèrmica (P ≤ 50 kW)

900

1.800

Calderes de biomassa

250

2.500

Aparells de calefacció local (biomassa)

250

3.000

Instal·lacions geotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

2.250

13.500

Instal·lació geotèrmiques o hidrotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

1.600

9.000

 

Propietat pública i tercer sector

Actuacions

Mòdul [Ajut (€/kW)]

Valor de l’ajut màxim

Instal·lacions d’aerotèrmia aire-aigua per climatització i/o ACS

650

3.900

Instal·lació solar tèrmica (P > 400 kW)

650

820

Instal·lació solar tèrmica (100 kW< P ≤ 400 kW)

750

950

Instal·lació solar tèrmica (50 kW< P ≤ 100 kW)

850

1.050

Instal·lació solar tèrmica (P ≤ 50 kW)

950

1.850

Calderes de biomassa

350

3.500

Aparells de calefacció local (biomassa)

350

4.200

Instal·lacions geotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

2.250

13.500

Instal·lació geotèrmiques o hidrotèrmiques per climatització i/o ACS de circuit tancat

1.700

9.550

 

Valors addicionals màxims

Actuacions

Mòdul [Ajut sobre actuació addicional (segons cas)]

Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per la incorporació de terra radiant per a projectes d’aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que aquests sistemes funcionin al 100% amb energia renovable

600 €/kW (límit màxim de 3.000 € per aquest concepte)

Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per la incorporació de radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors per a projectes d’aerotèrmia, geotèrmia, hidrotèrmia o solar tèrmica, sempre que aquests sistemes funcionin al 100% amb energia renovable

550 €/kW (límit màxim de 1.839 € per aquest concepte)

Desmantellament d’instal·lacions existents

Per solar tèrmica: 350 €/kW

385 € (límit màxim per aquest concepte)

Per biomassa: 40€/kW

480 € (límit màxim per aquest concepte)

Més informació i accés al tràmit