Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell porta invertint des de fa molts anys en el  desenvolupament econòmic de la Comarca del Pla d'Urgell. Els serveis de promoció econòmica realitzen: Actuacions de promoció , dinamització econòmica i laboral, recolzament a les empreses i  als nous emprenedors.

Els objectius que tenim són:

- Emprenedoria i noves activitats econòmiques. .

- Sensibilitzar l'esperit emprenedor. .

- Realització de jornades de sensibilització per a emprendre. .

- Organització de tallers i xerrades pels joves, amb participació d'emprenedors/es que recentment hagin endegat el propi negoci.

- Assistència a la creació i instal·lació de noves empreses.

- Informació i tramitació dels ajuts i finançament disponible per a l'emprenedoria

- Millora de l'ocupabilitat de les persones aturades.

- Reforçar la intermediació laboral oferta-demanda. Borsa de Treball on-line.

- Dinamització i pla de suport al sector comercial.

Catalunya Emprèn és un programa de la Generalitat de Catalunya que impulsa i promou actuacions públiques i privades de valor per a l'emprenedor/a, a les que dóna suport directe. La creació, el creixement i l'èxit de les noves empreses, així com el foment de l'emprenedoria, són els objectius principals que persegueix aquesta iniciativa.

No tots els emprenedors ni tots els tipus d'emprenedoria són iguals. La marca Catalunya Emprèn engloba aquesta diversitat emprenedora recolzant actuacions en cadascun dels àmbits que podeu consultar en aquest enllaç.

El programa Treball i Formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d'atur, a través del suport a entitats perquè duguin a terme accions d'experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Aquest programa subvenciona els següents tipus de contractes, accions formatives i si s'escau accions de coordinació i de suport tècnic:

 • Contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa.
 • Accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral.
 • Si s'escau, accions de coordinació i suport tècnic d'una durada de 7 o 12 mesos a jornada completa (personal propi o de nova contractació)

En aquest enllaç trobareu més informació sobre aquest programa.

TREBALL I FORMACIOì.png

L'objectiu del Programa Ubicat és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, les que es troben en una situació de precarietat laboral.
Amb el programa UBICAT podràs:

 •  Que un tutor/a t’ajudi a definir el teu objectiu laboral i acompanyar-te en la planificació i compliment dels passos i accions per aconseguir-ho.
 • Entrenament d’habilitats i competències tranversals i professionals, a través d’accions individuals i (si escau) grupals.
 • Conèixer de l’entorn productiu i apropament a les empreses, a través de visites a empreses, assistència a fires ocupacionals i/o sectorials, xerrades i conferències d’interès.
 • Realitzar sessions de preparació per a una recerca de feina activa i efectiva. Acompanyament individualitzat durant tot el procés de recerca i inserció.
 • Preparar-te per a les entrevistes i processos de selecció.

Persones destinatàries de les actuacions subvencionades:

 • Les persones en situació d'atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment les que es troben en una situació de precarietat laboral.

Es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral: 

 • Persones en situació de risc d'exclusió social. 
 • Persones en situació d'atur de llarga durada.
 • Persones amb baixa qualificació professional. 
 • Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys. 
 • Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.
 • Persones en tractament de salut mental. 
 • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
 • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.


La persona participant s'haurà d'inscriure, a l'Oficina de Treball del SOC corresponent, com a demandant d’ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al Programa UBICAT. 

El Consell Comarcal es beneficia de les subvencions del Programa 30 Plus per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

El programa consisteix en les actuacions següents:

• Prospecció i assessorament d'empreses
• Acompanyament en el procés de contractació i formació
• Formació vinculada al contracte de treball i a les necessitats de la persona participant (entre un mínim de 20 hores i un màxim de 100 hores)
• Experiència professional mitjançant contracte laboral (durada contracte subvencionat: mínim 6 mesos - màxim 9 mesos)

 

Les persones destinatàries d'aquesta convocatòria són les persones en situació d'atur de 30 anys i més i es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral següents:


- Persones en situació de risc d'exclusió social.
- Persones amb baixa qualificació professional.
- Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.
- Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
- Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.

Més informació al següent enllaç:

banner programa.jpg

Els programes de garantia juvenil són una estratègia europea que tenen l'objectiu de facilitar l'accés als joves al mercat de treball, i d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil.

Aquests programes s'emmarquen dins de l'estratègia d'Emprenedoria Jove del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Per accedir als programes de garantia juvenil és necessari complir amb una sèrie de requisits, si es compleix amb els requisits, s'ofereix al jove, en un període màxim de quatre mesos, una oportunitat d'ocupació, autoocupació, període de pràctiques o una acció formativa.

Al Consell Comarcal t'informarem sobre els programes que es facin a la zona de la nostra comarca; a més, pots començar a informar-te ja al web de Garantia Juvenil de Catalunya.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya promou un nou programa amb l'objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb persones joves, s'ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada jove, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en el territori.


El SOC subvenciona les unitats especialitzades d’ocupació juvenil, durant un període 12 mesos a temps complet. 

Aquest programa fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i, d'aquesta manera, evitar-ne la cronificació i facilitar-les experiència professional per a la seva inserció laboral.

Què ofereix?

Les actuacions ocupacionals que ofereix aquest programa i que les persones participants han de portaran a terme són:

 • Actuacions d'experiència laboral.
 • Actuacions d'acompanyament a la contractació.

Qui hi pot participar?

Les persones en situació de desocupació de llarga durada que compleixen tots els requisits legals per a poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Com participar?

El procediment per sol·licitar aquestes subvencions com  també totes les característiques i  els requeriments es defineixen a les normes de bases que els regulen i a través de les convocatòries que s'obrin.

Més informació al Consell Comarcal i també a la web del SOC.

Amb l’objectiu de millorar la visibilitat i promocionar els establiments que fomenten el consum i els serveis de proximitat de la comarca, us adjuntem aquest recull de productors agroalimentaris, Restaurants i comerços del Pla d’Urgell.

Accediu a les fitxes

En el marc del Programa d’Agents d’ocupació i desenvolupament local es dóna suport a la posada en marxa, en cooperació amb altres actors, de projectes que afavoreixin la dinamització social i econòmica de la comarca, amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora d’ocupació, mitjançant la contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 

Els AODL són els/les tècnics/ques encarregats d'executar els programes i projectes inclosos en el Pla d'Acció comarcal, dissenyat pel Consell Comarcal per tal de materialitzar els objectius desenvolupament local de la comarca.  

Principals objectius de l’estratègia de desenvolupament local de la comarca: 

 • Impulsar l’activitat turística per tal de diversificar l’economia i per afavorir l’autoestima pel territori del Pla d’Urgell 
 • Acompanyar en el reconeixement, la transformació i la modernització del sector agroalimentari 
 • Crear les condicions més favorables per situar el sector industrial a l’avantguarda de la recuperació econòmica 
 • Vetllar per l’accés a l’habitatge, la integració dels col·lectius de nouvinguts i el benestar de les persones més grans 
 • Impulsar la concertació pública i privada per tal de crear un veritable lideratge transversal en relació al procés de recuperació i transformació econòmica i social comarcal 

 

Concretament, el Consell Comarcal disposa de dos AODL, cadascun dels quals té assignat un Pla de Treball determinat: 

 • Pla de Treball d'Ocupació, atenció a les persones i sistemes d'informació 
 • Pla de Treball de Concertació territorial, cooperació i teixit empresarial