Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

UBICAT

L'objectiu del Programa Ubicat és dur a terme projectes que desenvolupin actuacions d'orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional de les persones desocupades, inactives, o persones treballadores, preferentment, les que es troben en una situació de precarietat laboral.
Amb el programa UBICAT podràs:

 •  Que un tutor/a t’ajudi a definir el teu objectiu laboral i acompanyar-te en la planificació i compliment dels passos i accions per aconseguir-ho.
 • Entrenament d’habilitats i competències tranversals i professionals, a través d’accions individuals i (si escau) grupals.
 • Conèixer de l’entorn productiu i apropament a les empreses, a través de visites a empreses, assistència a fires ocupacionals i/o sectorials, xerrades i conferències d’interès.
 • Realitzar sessions de preparació per a una recerca de feina activa i efectiva. Acompanyament individualitzat durant tot el procés de recerca i inserció.
 • Preparar-te per a les entrevistes i processos de selecció.

Persones destinatàries de les actuacions subvencionades:

 • Les persones en situació d'atur, les persones inactives i les persones treballadores, preferentment les que es troben en una situació de precarietat laboral.

Es prioritzarà l'atenció dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció laboral: 

 • Persones en situació de risc d'exclusió social. 
 • Persones en situació d'atur de llarga durada.
 • Persones amb baixa qualificació professional. 
 • Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys. 
 • Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.
 • Persones en tractament de salut mental. 
 • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
 • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral.


La persona participant s'haurà d'inscriure, a l'Oficina de Treball del SOC corresponent, com a demandant d’ocupació, com a màxim, el dia abans de la seva inscripció al Programa UBICAT.