Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei d'Informació i Atenció a les Dones, Polítiques d'Igualtat i LGTBI

El Servei d'Informació i Assessorament a les Dones de la comarca pretén amb aquest projecte oferir a la població interessada un servei per tal de poder rebre informació i assessorament per discriminació de gènere. Aquest servei està situat dins de l'Àrea de Serveis Socials del propi Consell Comarcal del Pla d'Urgell. A través del SIAD es pretén que totes les dones que vulguin fer-nos arribar les seves demandes i/o necessitats hi accedeixin amb la màxima confidencialitat i siguin ateses amb un tracte exclusiu, sigui quina sigui la seva consulta.

Objectius:

 • Treballar de forma transversal entre les diferents entitats i institucions implicades.
 • Col·laborar i establir línies d'actuació amb altres administracions que realitzen tasques en pro de la igualtat.
 • Contribuir a l'eliminació dels estereotips sexistes.
 • Desenvolupar accions per donar resposta a qualsevol tipus de discriminació i/o violència de gènere.

A través de l'Àrea de la Dona, volem emprendre una sèrie d'accions i activitats envers la igualtat d'oportunitats:

 • Des de l'Àrea de la Dona volem estar al costat de les associacions de la comarca, assessorar-les si cal i fomentar la seva participació en les diferents activitats formatives, lúdiques i culturals que des d'aquí puguem dur a terme.
 • Com a nexe d'unió entre l'Àrea de la Dona i les associacions de dones de la comarca tenim la Federació d'Associacions del Pla d'Urgell, Consell de Dones del Pla d'Urgell.

Mitjançant aquest servei, les dones del Pla d'Urgell podran tenir accés a:

 • Informació i assessorament jurídic.
 • Informació i assessorament psicològic.
 • Orientació laboral i acompanyament en els processos de recerca o millora de feina.
 • Assessorament respecte a ajuts i subvencions.

Suport a les associacions de dones:

 • Oportunitats per a la participació activa i l'associacionisme
  • Difusió de les activitats realitzades per les associacions de dones
  • Proporció de recursos per a l'enfortiment de les associacions de dones
  • Foment de la visualització de l'aportació de les associacions de dones envers la comunitat
 • Formació continuada:
  • Formació dirigida a altres professionals (Atenció Primària de Salut, Atenció Primària Social, etc.)
  • Assessorament als ens locals del Pla d'Urgell en l'elaboració de plans locals de polítiques d'igualtat
 • Prevenció i detecció de possibles situacions de violència masclista
 • Coordinació amb la xarxa pública i privada:
  • Establiment de circuits de treball i cooperació entre els diferents agents del territori
  • Accions de sensibilització social destinades a la prevenció de la violència masclista, a la detecció de situacions de discriminació per raons de gènere i a fer visible l'aportació de les dones envers la comunitat.