Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

El CDIAP Pla d’Urgell és un servei públic, universal i gratuït, especialitzat en l’atenció integral de tots els infants de 0 a 6 anys de la comarca i llurs famílies. També participa en programes de promoció i prevenció de la salut de l’infant i en activitats de formació, docència i recerca.

A qui va adreçat?

Als infants d'edats compreses entre 0 i 6 anys que manifesten trastorns o dificultats en el seu desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-les. I també a les famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament del seu infant.

Les seves funcions són:

  • Valoració del desenvolupament de l'infant: mitjançant el diagnòstic mèdic, psicològic i social.
  • Orientació, assessorament i suport a la família, i a tots aquells professionals que atenen l'infant.
  • Atenció terapèutica interdisciplinària.
  • Seguiment de l'evolució de l'infant.
  • Elaboració i aplicació de programes de sensibilització, prevenció i detecció en els àmbits que tenen cura de la primera infància.
  • Participació en programes de promoció de la salut integral de l'infant.
  • Activitats de formació, docència i recerca.

Equip professional:

El CDIAP Pla d'Urgell disposa d'un equip interdisciplinari de professionals especialitzats en la petita infància, format per un fisioterapeuta, una logopeda, tres psicòlogues, una treballadora social i una neuropediatra.

L'equip treballa en coordinació amb els diferents dispositius de zona dins dels àmbits educatius, sanitaris i socials, implicats també en primera infància.

Com accedir al servei?

Les famílies es poden adreçar al CDIAP Pla d'Urgell per iniciativa pròpia o bé derivades per algun dispositiu com: pediatria, escoles bressol, escoles, hospitals o serveis socials.

 

CDIAP Pla d'Urgell- Consell Comarcal del Pla d'Urgell

C/ Prat de la Riba, 1

25230 MOLLERUSSA

Tel. 973 71 13 13 - 973 60 39 06

661 90 70 26

A/e: cdiap04@plaurgell.cat

www.plaurgell.cat

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 8.30 a 15h.