Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Equips Bàsics d'Atenció Primària (EBASP)

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials. Són un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals, integrat per equips tècnics, amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

Són serveis polivalents de competència comarcal que estan dotats d'equips multi-disciplinaris orientats a tractar tota mena de necessitats per mitjà d'una atenció individual, familiar i col·lectiva.

Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.

Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que els siguin atribuïdes.

Igualment treballen amb les entitats i associacions de la seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social.

Funcions dels serveis socials bàsics:

 • Avaluar les situacions de necessitat
 • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials
 • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents
 • Prestar serveis d'ajuda a domicili, tele-assistència i suport
 • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents
 • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris
 • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques
 • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari

Servei d'atenció domiciliaria.

El Servei d'ajuda a domicili (SAD) és un servei d'atenció social realitzat al domicili consistent en un conjunt organitzat i coordinat d'accions adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament, d'integració social o manca d'autonomia personal.

Poden ser beneficiaris del Servei d'Ajuda a Domicili les persones i/o nuclis familiars que es troben en situació de manca d'autonomia temporal o permanent, situació de dependència, negligència o incapacitat per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana per motius físics, psíquics o socials.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l'estudi i seguiment de la situació social. I el servei al domicili és realitzat per un equip professional, de l'empresa a la qual s'ha adjudicat la realització d'aquest.

Al Pla d'Urgell a 31 de desembre de 2018 hi ha  274 persones/famílies que es beneficien d'aquest servei.

Servei de tele-assistència:

Constitueix una modalitat del servei d'atenció domiciliària el qual, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d'emergència, donar una resposta rapida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l'exterior. Aquest servei es presta mitjançant el suport d'un equip de professionals i de les tecnologies més adequades.

El servei funciona mitjançant el telèfon i permet a l'usuari, tan sols prement un botó, establir contacte  directe amb la central de control i també es realitza un seguiment permanent.

Perfil d'accés: 

 • Persones majors de 65 anys
 • Viure sol o estar sol la major part del dia.
 • Disposar de línia telefònica.
 • Els usuaris no han de patir malalties físiques o psíquiques que limitin la capacitat per fer funcionar l'aparell.

Les demandes són recollides per les treballadores socials dels Serveis Socials Bàsics que fan l'estudi i posterior valoració de la situació.

Al Pla d'Urgell a  31 de desembre de 2018 hi ha 374 persones/famílies que es beneficien d'aquest servei.