Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assistència tècnica en la tramitació dels expedients municipals de llicències ambientals

Aquest servei està atès per tècnics diferents. Aquells expedients que afecten activitats agràries són competència d'una enginyera tècnica agrícola i la resta d'un enginyer tècnic industrial. En qualsevol cas es dóna assessorament als promotors de les diferents activitats respecte dels requeriments legals que siguin d'aplicació en cada cas i es redacten els informes tècnics que estableix la normativa sectorial aplicable. Igualment intervenen en la Ponència d'avaluació ambiental del Consell Comarcal del Pla d'Urgell en aquells tràmits que afecten a les activitats classificades a l'annex II de la Llei 20/2009.

 • Tasques d'assessorament als particulars i als ajuntaments.
 • Redacció d'informes preceptius de :
  • Compatibilitat urbanística
  • Suficiència i idoneïtat
  • Municipal i urbanístic
  • Revisió i control inicial
  • Visita de comprovació
  • Avaluacions ambientals
  • Plans de gestió de les dejeccions ramaderes
    
 • Tasques en relació amb inspeccions tècniques:
  • Visites d'obra
  • Controls d'activitats
  • Inspecció de denúncies
    
 • Treballs relacionats amb la ponència ambiental