Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Sistema Arbitratge de consum

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses. El distintiu que acredita l’adhesió a l’arbitratge de consum és un símbol de qualitat.

És un sistema de resolució extrajudicial de conflictes en el qual les parts sotmeten la controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Les Juntes Arbitrals de Consum d’arreu de Catalunya són els òrgans competents per realitzar els arbitratges de consum.

Hi ha dos tipus d’arbitratge:

· En equitat. És el tipus més habitual.

· En dret. La persona consumidora l’ha d'acceptar expressament.

Els principis que regulen l’arbitratge de consum són:

· Voluntarietat. És necessari que les dues parts en conflicte –persona consumidora i empresa–acceptin l’arbitratge per resoldre la controvèrsia.

· Gratuïtat. La gratuïtat diferencia l'arbitratge de consum d’altres tipus d’arbitratge.

· Efectivitat. Allò que decideix l’òrgan arbitral –encarregat de resoldre el conflicte–, vincula ambdues parts amb els mateixos efectes que una sentència judicial.

· Objectivitat. No es defensa cap de les parts en conflicte sinó que es fa justícia pel cas concret. Per garantir-ho, l'òrgan arbitral està integrat per representants de les persones consumidores, de les empreses i de l'Administració.

Si estàs interessat/da en saber més informació, contacta amb nosaltres:

Departament de Consum
Telèfon: 973 71 13 13
Correu electrònic: sfelip@plaurgell.cat